Αγροτεμάχιο - 4500 τ.μ.

Μύκονος, Πάνορμος, Κυκλάδες
250.000 € 56 € / τ.μ.

Περιγραφή

Άρτιο και οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο, έκτασης 4,5 στρ. στην κεντρική περιοχή Μαράθι, με νότιο προσανατολισμό. Βρίσκεται σε απόσταση 2.000 μ. τόσο από τον περιφερειακό δρόμο Τούρλου-Ορνού, όσο και από τον επαρχιακό δρόμο Άνω Μεράς-Χώρας και ελάχιστα λεπτά με οδήγηση από την πόλη (Χώρα).

Η πρόσβαση στο ακίνητο γίνεται μέσω δουλείας διόδου.

Ανήκει στη Ζ.Ο.Ε. 2.3α.9, που επιτρέπει βάσει των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων τις παρακάτω χρήσεις:
• κατοικία (οικοδομεί έως 230 τ.μ.)
• τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις
• κτίρια εκπαίδευσης
• υγείας
• πρατήρια βενζίνης
• γεωργικές αποθήκες
• αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα.
• εμπορικά καταστήματα ή επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, φούρνος, κ.λ.π.) αναψυκτήρια, εστιατόρια καθώς και κέντρα διασκέδασης αναψυχής επιτρέπονται μόνο με σύμφωνη γνώμη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον δεν χωροθετούνται στο κύριο οδικό δίκτυο του νησιού.
• γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια χαμηλής όχλησης μετά από τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει και του κεφαλαίου Γ' της κοινής υπουργικής απόφαση 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332.Β/2003), μόνο εφόσον οι εγκαταστάσεις συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή και με σύμφωνη γνώμη Υπουργού Γεωργίας και του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
• κτίρια συνάθροισης κοινού, πολιτιστικών λειτουργιών, μέγιστης δομήσιμης επιφάνειας 200 m καθώς και συνεδριακών κέντρων μέγιστης δομήσιμης επιφάνειας 600 τ.μ.

Αποστάσεις από:
Χώρα: 3 χλμ.
Αεροδρόμιο: 5 χλμ.
Νέο Λιμάνι: 4 χλμ.
Πλησιέστερη παραλία (Πάνορμος): 3 χλμ.